ESG Weenbo Gruppen

 

Miljø: 

1. Bærekraftig Bygging og Drift: 

Vi forplikter oss til å utvikle og drifte eiendommer med fokus på energieffektivitet, ressursbevaring og redusert avfall. Vi vil søke grønne bygge- og driftspraksiser, inkludert fornybar energi og lavkarbonalternativer. Spesiell vekt vil bli lagt på miljøvennlige trebygg, som er kjent for å ha lavere karbonavtrykk og fremme bærekraftig skogbruk. 

2. Miljøvennlige Materialer og Trebruk: 

Vi vil fremme bruk av miljøvennlige materialer, spesielt tre, i byggeprosjekter og oppgraderinger. Vi vil søke sertifiserte tømmerkilder og styrke bruken av tre som et bærekraftig byggemateriale. 

Sosialt: 

3. Sikkerhet og Trivsel: 

Vi vil prioritere sikkerhet og trivsel for våre ansatte, leietakere og samfunnene der vi opererer. Dette inkluderer å opprettholde trygge og sunne arbeidsforhold. 

4. Mangfold og Inkludering: 

Vi forplikter oss til å fremme mangfold og inkludering i alle aspekter av virksomheten vår, inkludert ansettelse, opplæring og tjenestetilbud. 

5. Lokalt Samarbeid: 

Vi vil samarbeide med lokale samfunn for å styrke forholdet og bidra til samfunnsutvikling og forbedringer i nærområdene våre. 

Styring: 

6. Etisk Forretningspraksis: 

Vi forplikter oss til høy etisk standard og etterlevelse av lover og regler i alle operasjoner. Vi vil ha god selskapsstyring og transparens i beslutningsprosesser. 

7. Risikostyring: 

Vi vil identifisere, vurdere og håndtere ESG-relaterte risikoer knyttet til våre eiendommer og operasjoner. 

Denne ESG-policyen er en veiledning for Weenbo Gruppen i vårt arbeid med å integrere ESG-prinsipper i vår virksomhet og fremme bærekraftig utvikling. Vi vil jevnlig evaluere og oppdatere denne policyen for å sikre kontinuerlig forbedring og ansvarlighet. 

Vi bruker informasjonskapsler/cookies for å gi deg en tilpasset brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler.